84 câu Chú Đại Bi – Chiêm nghiệm ý nghĩa

Chú Đại Bi tiếng Phạn đầy đủ

Chú đại bi là một bài kinh Phật giáo quan trọng trong đó nhắc đến những phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cao quý mà một người tu tập Phật pháp cần có

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là gì?
Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là một bài kinh Phật giáo quan trọng trong đó nhắc đến những phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cao quý mà một người tu tập Phật pháp cần có. Bài kinh này được coi là một trong những bài kinh linh thiêng và được tôn trọng trong cộng đồng Phật giáo. Nội dung của Chú đại bi tập trung vào sự khổ đau của cuộc sống và nhằm giúp mọi người vượt qua nỗi đau khổ bằng cách tâm đắc với những lời kinh đại bi này.

Chú Đại Bi  tiếng Việt bao nhiêu câu

Chú Đại Bi tiếng Việt có tổng cộng 84 câu.

84 câu đó là gì?

84 câu Chú Đại Bi
84 câu Chú Đại Bi

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của Chú Đại Bi gồm 84 câu:

 1. Nam mô a di đà phật
 2. Từ bi bồ tát
 3. Mị bồ tát
 4. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 5. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 6. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 7. A ra hà tha xa ni
 8. Địa tạng vương bồ tát
 9. Nam mô a di đà phật
 10. Từ bi bồ tát
 11. Mị bồ tát
 12. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 13. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 14. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 15. A ra hà tha xa ni
 16. Địa tạng vương bồ tát
 17. Nam mô a di đà phật
 18. Từ bi bồ tát
 19. Mị bồ tát
 20. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 21. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 22. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 23. A ra hà tha xa ni
 24. Địa tạng vương bồ tát
 25. Nam mô a di đà phật
 26. Từ bi bồ tát
 27. Mị bồ tát
 28. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 29. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 30. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 31. A ra hà tha xa ni
 32. Địa tạng vương bồ tát
 33. Nam mô a di đà phật
 34. Từ bi bồ tát
 35. Mị bồ tát
 36. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 37. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 38. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 39. A ra hà tha xa ni
 40. Địa tạng vương bồ tát
 41. Nam mô a di đà phật
 42. Từ bi bồ tát
 43. Mị bồ tát
 44. Tát đa đa
 45. A ra hà tha xa ni
 46. Địa tạng vương bồ tát
 47. Nam mô a di đà phật
 48. Từ bi bồ tát
 49. Mị bồ tát
 50. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 51. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 52. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 53. A ra hà tha xa ni
 54. Địa tạng vương bồ tát
 55. Nam mô a di đà phật
 56. Từ bi bồ tát
 57. Mị bồ tát
 58. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 59. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 60. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 61. A ra hà tha xa ni
 62. Địa tạng vương bồ tát
 63. Nam mô a di đà phật
 64. Từ bi bồ tát
 65. Mị bồ tát
 66. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 67. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 68. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 69. A ra hà tha xa ni
 70. Địa tạng vương bồ tát
 71. Nam mô a di đà phật
 72. Từ bi bồ tát
 73. Mị bồ tát
 74. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 75. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 76. Đa đa đa bộ tát đa đa đa
 77. A ra hà tha xa ni
 78. Địa tạng vương bồ tát
 79. Nam mô a di đà phật
 80. Từ bi bồ tát
 81. Mị bồ tát
 82. Tát đa đa đa tát đa đa đa
 83. Mục đà la vị viện tát đa la tát đa la tất cà tất cà bô đề tát đa tát đa đa
 84. Đa đa đa bộ tát đa đa đa.

Chú Đại Bi tiếng Phạn đầy đủ

Chú Đại Bi tiếng Phạn đầy đủ
Chú Đại Bi tiếng Phạn đầy đủ

Om Ma Ni Pad Me Hum.

 1. Bhagavan Sarva Tathagata Avalokiteshvara
 2. Bodhisattva Vajrapani Mahasattva
 3. Samaya Manu Palaya Avalokiteshvara
 4. Teno Patita Dridho Me Bhava Suto Khayo Mei Ba
 5. Dharmo Me Bhava Supo Khayo Mei Ba
 6. Sangho Me Bhava Anurakto Me Ba
 7. Sarva Siddhi Me Prayaccha
 8. Sarva Karma Succi Me
 9. Chitam Shriyam Kuru Hum
 10. Ha Ha Ha Ha Ho
 11. Bhagavan Sarva Tathagata Avalokiteshvara
 12. Bodhisattva Sarva Tatagata
 13. Maha Karunikaya
 14. Tadyatha Om Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru
 15. Itti Vatte Chale Chale Purachale Purachale
 16. Kusume Kusume Vare Ili Mili Citijvala
 17. Apanaye Svaha.

Namo Ratna Trayaya.

 1. Namo Arya Jnana Sagara Vairochana
 2. Byuhara Jara Tathagataya
 3. Arahate Samyaksam Buddhaya
 4. Namo Sarwa Tathagate Bhyay
 5. Arhata Bhyay Samyaksam Buddhe Bhyay
 6. Namo Arya Avalokiteshvaraya
 7. Bodhisattvaya Mahasattvaya
 8. Maha Karunikaya
 9. Tadyatha Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru
 10. Itte We, Itte Chale Chale, Purachale Purachale, Kusume Kusuma Wa-re, Ili Milli, Citi Jvalam,
 11. Apanaye Shoha.

Lợi ích của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một trong những kinh điển đại diện của đạo Phật, được người Phật tử trên khắp thế giới ưa chuộng và coi như là một trong những bài tụng linh thiêng và quan trọng nhất. Chú đại bi có rất nhiều lợi ích đối với người tu tập, bao gồm:

 • Giúp giải thoát khỏi nỗi đau và khổ đau của cuộc sống: Chú Đại Bi giúp chúng ta giải thoát khỏi nỗi đau và khổ đau của cuộc sống, giúp chúng ta tìm thấy sự an bình và hạnh phúc trong tâm hồn.
 • Giúp giảm stress và căng thẳng: Khi tu tập Chú Đại Bi, chúng ta sẽ cảm thấy được sự thư giãn, giảm stress và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.
 • Giúp giảm áp lực và lo âu: Chú đại bi giúp chúng ta giải tỏa áp lực và lo âu, giúp tâm hồn tĩnh tại, bình an và sảng khoái.
 • Giúp tăng cường sức khỏe và tăng cường trí nhớ: Khi tu tập Chú Đại Bi, chúng ta sẽ cảm thấy được tinh thần sảng khoái, cải thiện sức khỏe và tăng cường trí nhớ.
 • Giúp tăng cường trí tuệ và sự thông minh: Chú Đại Bi giúp chúng ta tăng cường trí tuệ và sự thông minh, giúp chúng ta hiểu được những điều khó hiểu và giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.
 • Giúp giải thoát khỏi vòng luân hồi: Chú Đại Bi giúp chúng ta giải thoát khỏi vòng luân hồi, giúp chúng ta tìm được đường ra khỏi vòng xoay sinh tử và giác ngộ sự thật.

Vì vậy, Chú đại bi được coi là một trong những phương tiện linh thiêng và quý giá nhất để giúp chúng ta giải thoát khỏi nỗi đau và khổ đau của cuộc sống, tìm được sự an bình và hạnh phúc tâm hồn, cùng như đường đi đến giác ngộ và giải thoát cuối cùng.

Hướng dẫn cách trì tụng Chú Đại Bi

Để trì tụng Chú Đại Bi, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 • Tìm một nơi yên tĩnh và trang trọng, tập trung tâm trí vào trong.
 • Thư giãn cơ thể và hít thở sâu và nhẹ nhàng để tâm hồn được yên tĩnh và tĩnh lặng.
 • Lấy tâm và giữ tâm trong sự tôn trọng và thành kính đối với Chư Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, những đại vĩ nhân và những linh hồn trước kia đã từng tu tập và bảo vệ kinh Chú đại bi.
 • Bắt đầu trì tụng kinh Chú đại bi bằng cách đọc to câu đầu tiên: “Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát”.
 • Tập trung tâm trí và tâm hồn vào việc đọc và cảm nhận ý nghĩa của từng câu trong kinh Chú đại bi, cùng với lời tụng kinh ở cuối mỗi câu.
 • Cố gắng tập trung hoàn toàn vào việc trì tụng và đọc kinh Chú đại bi từ đầu đến cuối, tối thiểu là một lần liên tục.
 • Sau khi hoàn thành việc trì tụng kinh Chú đại bi, bạn có thể dành một vài phút để ngồi im lặng và cảm nhận sự tĩnh lặng và an bình trong tâm hồn.

Lưu ý rằng, để có hiệu quả cao trong việc trì tụng Chú đại bi, bạn cần thực hiện với lòng tôn trọng, thành kính và sự tập trung tâm hồn cao độ. Hãy cố gắng tập trung trọn vẹn vào việc trì tụng và không để ý đến những suy nghĩ khác.

Bài chú đại bi tiếng Việt 21 câu

Đây là bài Chú đại bi tiếng Việt 21 câu:

Nam mô a di đà phật

 1. Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
 2. Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
 3. Ta pay tâm ma na
 4. Tát đa tràng đê ma tát
 5. Đa tất phu tát đa tát đa đa tất
 6. A na tất thành đa thành tát
 7. Tát thành đa tát thành đa tát
 8. Đa đa đa tát đa đa đa tát
 9. Tát tát tát đa tát tát tát
 10. Sam ma sam ma ma sa mẳe
 11. Sama tây đa tát thành
 12. Sama tây đa đa tát thành
 13. Sama tây tát đa tát thành
 14. Sama tây tát đa đa tát thành
 15. Bà đà sà ra ya
 16. Giơ danh điều ly
 17. Giơ danh đà la ni
 18. Giơ danh đà lạt ni
 19. Giơ danh điều đế tam
 20. Bà giới bà giới ma hà bát sam mê
 21. Bồ tát đa đa đa đa phát.

Kết luận

Trong đó, Chú đại bi là một kinh Phật giáo có ý nghĩa sâu sắc về việc giúp con người giải thoát khỏi những khổ đau, áp lực và gian nan trong cuộc sống. Kinh này có thể giúp con người đạt được tâm an lạc, giải tỏa nỗi lo sợ và giúp tâm hồn trở nên sáng sủa, thanh tịnh hơn. Bên cạnh đó, trì tụng kinh Chú Đại Bi cũng có tác dụng giúp tập trung tâm trí, giảm căng thẳng và tạo nên một không gian yên tĩnh, an bình cho tâm hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]